"DAİMA DÜRÜST HİZMET"
(0212) 615 15 10 - 0530 514 28 90

Motor Yağı Değişim Noktası


21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği”nin “Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler” başlıklı Geçici 2’nci maddesinin birinci fırkasında, “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

Arabamİstanbul bu çerçevede bu belgeye sahip olup yetkili Motor Yağı Değişim Noktasıdır.

× 7/24 WHATSAPP İRTİBAT